Tin hoạt động

Thắp sáng một vùng di sản nhà Trần

13/09/2021 | 0
Khu di sản nhà Trần với 14 điểm di tích lớn, nằm rải rác ở khu vực đồi núi phía Bắc có cảnh quan tự nhiên xanh tươi, đẹp mắt là tiềm năng lớn trong phát triển du lịch văn hoá tâm linh của Đông Triều. Giai đoạn này, khi du lịch đang tạm ngừng do dịch Covid-19, địa phương vẫn tiếp tục trùng tu, tôn tạo các di sản nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng các di tích, chuẩn bị cho sự phục hồi của du lịch sau này.

Thay đổi lớn về diện mạo

Nhằm hiện thực hoá mục tiêu phát triển du lịch văn hoá tâm linh của địa phương, ngay từ năm 2013, TX Đông Triều đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 307/2013/QĐ-TTg ngày 7/2/2013 (gọi tắt là Quy hoạch 307).

Chùa Quỳnh Lâm được tu bổ, tôn tạo lại khang trang từ nguồn vốn xã hội hoá.

Chi tiết bài viết xem tại đây>>>

 

Theo: Báo Quảng Ninh