Tháp Đoan Nghiêm-Chùa Ngọa Vân

Tháp Đoan Nghiêm-Chùa Ngọa Vân

20/01/2019 | 0
Tháp Đoan Nghiêm hay còn gọi là Đoan Nghiêm tháp nằm ở phía Đông, có mặt bằng hình vuông. Tháp có một tầng bệ, hai tầng thân và phần chóp tháp. Bệ tháp gồm hai tầng không trang trí hoa văn. Tầng thứ nhất cao 1,25m, mặt phía Nam mở 1 cửa, cửa cao 72cm, rộng 42cm, cánh cửa làm bằng đá (hiện đã vỡ); chính giữa mặt phía Nam của tầng hai chạm bức đại tự hình chữ nhật gồm 3 chữ Hán Đoan Nghiêm tháp

1. GIỚI THIỆU

Tháp Đoan Nghiêm

 

         Chóp tháp hình búp sen. Trong lòng tháp đặt một bài vị bằng đá xanh, bài vị chạm nổi 17 chữ Hán “Nam mô Thiền Lâm thích tử ma ha tì kheo Đức Hưng thiền sư an toạ hạ - Nam mô a di đà Phật. Bài vị thờ ma ha tì kheo đệ tử phái Thiền Lâm, thiền sư Đức Hưng”. Bài vị đặt trong tháp cho chúng ta biết, Đoan Nghiêm tháp là tháp mộ của thiền sư Đức Hưng.

 

Bài vị đặt trong tháp Đoan Nghiêm

4. AUDIO

3. HÌNH ẢNH

4. VIDEO

5. BẢN ĐỒ KHU DI TÍCH