Nhà Tam Bảo - Chùa Ngọa Vân

Nhà Tam Bảo - Chùa Ngọa Vân

20/01/2019 | 0
Nhà Tam Bảo - Chùa Ngọa Vân: Năm 2000 nhà Tam Bảo được sửa chữa, lợp lại mái, đặt tượng, trở thành chùa chính của Ngọa Vân như ngày nay. Trong nhà Tam Bảo, gian chính giữa thờ Tam thế phật, gian bên trái là ban thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, gian bên phải là ban thờ Đức ông.

1. GIỚI THIỆU

         Sau khi tòa Tam Bảo bị đổ nát, nhân dân làng Đốc Trại (nay là Trại Lốc) đã cho xây dựng một kiến trúc mới tại vị trí trước đó là nơi thờ Tam tổ để chuyển Tam Bảo về thờ chung tại đây. Từ đó nơi thờ Tam tổ được gọi chung là nhà Tam Bảo. Nhà tam bảo có mặt bằng hình chữ nhật có diện tích 50m2 ( dài đông - tây 7,3m, rộng bắc - nam 6,4m), 3 gian lợp ngói, tường xây bằng đá. Trước năm 2000, nhà Tam Bảo cũng bị đổ nát. Năm 2000 nhà Tam Bảo được sửa chữa, lợp lại mái, đặt tượng, trở thành chùa chính của Ngọa Vân như ngày nay. Trong nhà Tam Bảo, gian chính giữa thờ Tam thế phật, gian bên trái là ban thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, gian bên phải là ban thờ Đức ông.

 

Toàn cảnh Chùa Ngọa Vân

 

Ban thờ tam thế phật ở trong nhà Tam bảo

Th.S: Nguyễn Văn Anh

4. AUDIO

3. HÌNH ẢNH

Lễ Thượng Lương tại chùa Ngọa Vân

Hộp Vàng Quốc Bảo

Lễ hội chùa Ngọa Vân

Chùa cổ Ngọa Vân

Chùa Ngọa Vân nhìn từ trên cao

Chùa Ngọa Vân nhìn từ trên cao

Tháp Đoan Nghiêm tại chùa Ngọa Vân

4. VIDEO

5. BẢN ĐỒ KHU DI TÍCH