Tàn Lọng-Chùa Ngọa Vân

Tàn Lọng-Chùa Ngọa Vân

20/01/2019 | 0
Tàn Lọng có nghĩa là thu lọng lại, đó là một điểm nằm trên đường lên Ngọa Vân mà tương truyền, sinh thời, Phật hoàng mỗi lần lên Ngọa Vân, đến đây đều phải thu lọng lại. Vì từ đây, bắt đầu đi vào rừng già, đường hẹp không thể và không cần che lọng nữa bởi: “rừng già che bóng mát, lọng vua không cần che”.

1. GIỚI THIỆU

Nhà ga cáp treo đặt tại khu vực của di tích Tàn Lọng

 

         Ngày nay, khó có thể xác định chính xác vị trí của Tàn Lọng. Tương truyền, vị trí của Tàn Lọng tương đương với khu vực bãi đỗ xe trâu của người Hoa sau này, cách Phủ Am Trà khoảng 250-300m về phía hạ nguồn suối Phủ Am Trà. Nơi mà khi con đường vào Ngọa Vân chỉ là đường mòn thì đây là một khu đất tương đối bằng phẳng, rộng khoảng năm bảy chục mét vuông, người dân địa phương cải tạo thành nơi đậu xe trâu trước khi vào rừng.

         Nhà Ga dưới của tuyến cáp treo từ Trại Lốc lên Ngọa Vân được xây dựng trên khu vực tương truyền là Tàn Lọng với ý nghĩa nơi đây như là điểm khởi đầu của con đường hành hương về miền thánh địa, nơi đức vua, Phật hoàng tu hành và hóa Phật.

Th.S: Nguyễn Văn Anh

4. AUDIO

3. HÌNH ẢNH

Vị trí được cho là Tàn Lọng

Vị trí được cho là Tàn Lọng

Vị trí được cho là Tàn Lọng

Ví trí được cho là Tàn Lọng

Vị trí được cho là Tàn Lọng

4. VIDEO

5. BẢN ĐỒ KHU DI TÍCH