Tháp Phật Hoàng-Chùa Ngọa Vân

Tháp Phật Hoàng-Chùa Ngọa Vân

20/01/2019 | 0
Tháp Phật Hoàng hay còn gọi là Phật Hoàng tháp được xây dựng vào năm 1707 nằm ở phía Tây của cấp nền 1. Tháp Phật Hoàng tháp gồm có một bệ, hai tầng thân và chóp tháp. Chính giữa mặt Nam tầng thứ hai chạm nổi ba chữ Hán là Phật Hoàng Tháp trong khung hình chữ nhật.

1. GIỚI THIỆU

Tháp Phật Hoàng Trần Nhân Tông và bia đá được dựng vào năm Minh Mệnh thứ 21

 

         Trong lòng tháp đặt một bài vị bằng đá xanh, bài vị ghi “Nam mô đệ nhất tổ Trúc Lâm đầu đà Tĩnh tuệ giác hoàng Trần triều đệ tam Nhân Tông Hoàng đế Điều ngự vương Phật - Nam mô a di đà Phật. Bài vị thờ Điều ngự vương Phật Đầu đà Tĩnh tuệ giác hoàng, tổ  thứ nhất  phái Trúc Lâm, vua thứ 3 triều Trần Hoàng đế Nhân Tông”. Đây là tháp chứa xá lỵ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

 

Bài vị đặt trong Tháp Phật Hoàng Trần Nhân Tông

 

         Phía trước tháp có một tấm bia đá hình chữ nhật, được dựng vào năm Minh Mệnh thứ 21 (1840), nội dung bia ghi “Minh Mạng nhị thập nhất niên, cửu nguyệt, sơ lục nhật phụng, Trần triều Nhân Tông hoàng đế lăng sắc tạo”. Nghĩa là: ngày mồng 6 tháng 9 năm Minh Mệnh thứ 21 (1840), phụng sắc tạo (bia) lăng hoàng đế Trần Nhân Tông. Bên cạnh bia đá, còn có một tượng voi và ngựa đá. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn tượng voi đá còn khá nguyên và được tạc ở tư thế phủ phục.

 

Tượng voi đá ở tư thế phủ phục phía trước tháp Phật Hoàng

Th.S: Nguyễn Văn Anh

 

4. AUDIO

3. HÌNH ẢNH

Tháp Phật Hoàng

Tháp Phật Hoàng

Tháp Phật Hoàng

4. VIDEO

5. BẢN ĐỒ KHU DI TÍCH