Tin tức - Sự kiện

Đông Triều: Xây dựng, phát triển các giá trị văn hóa

27/09/2021 | 0
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 09/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững", thị xã Đông Triều đã đạt những kết quả tích cực, tạo dựng bản lề vững chắc đưa địa phương phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

     Theo ông Phạm Xuân Hoàn, Phó Ban Tuyên giáo Thị ủy Đông Triều cho biết: Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngoài công tác tuyên truyền luôn được quan tâm; Thị xã đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 11-NQ/TU, các Kế hoạch của Thị ủy, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, zalo, facebook, fanpage... của thị xã. Lồng ghép việc triển khai các nội dung của Nghị quyết trong các văn bản chỉ đạo, triển khai của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… gắn với nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị.

Tiết học kỹ năng tại trường Mầm non Hoa Phượng. 

     Thị xã đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời, tổ chức giảng dạy, học tập, nghiên cứu lịch sử địa phương, truyền thống cách mạng, các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của quê hương trong các trường học, góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thị xã.

Chi tiết bài viết xem tại đây >>>

 

Theo Báo Quảng Ninh điện tử


Các tin liên quan