Am Sơn Thần - Chùa Ngọa Vân

Am Sơn Thần

18/01/2019 | 0
Am Sơn Thần là nơi thờ các vị thần núi, hai cột bên có đôi câu đối bằng chữ Hán là “Tứ thời cảnh sắc tân; Vạn cổ anh linh tự - muôn thủa chùa linh ứng; Bốn mùa cảnh sắc tươi”

1. GIỚI THIỆU

         Am thờ sơn thần nằm ở phía Đông của cấp nền hai, cách nhà Tam Bảo khoảng 10m, có mặt bằng hình chữ nhật, diện tích 9,2m2 (dài Bắc – Nam 3,46m, rộng Đông - Tây 2,67m) mái cuốn vòm bằng gạch. Hồi phía Nam mở 1 cửa, trên cửa đắp nổi 1 cuốn thư trong có ba chữ Hán là “Thiên Sơn Từ”, tức là nơi thờ các vị thần núi, hai cột bên có đôi câu đối bằng chữ Hán là “Tứ thời cảnh sắc tân; Vạn cổ anh linh tự - muôn thủa chùa linh ứng; Bốn mùa cảnh sắc tươi”.

 

Am thờ sơn thần

 

         Dựng phía trước Am thờ sơn thần là bia đá có tên là Trùng tu Ngọa Vân tự, tức là bia ghi chép về việc trùng tu chùa Ngọa Vân. Bia làm bằng đá xanh gồm 2 phần đế và thân, đế bia hình chữ nhật, cao 20cm, dài 129cm, rộng 52cm; thân bia rộng 91cm, cao 125cm, diềm thân trang trí văn mây, trán bia hình bán nguyệt trang trí mặt nguyệt ở giữa, hai bên văn mây có hình rồng.

 

Bia Trùng tu Ngọa Vân Tự

 

         Bia được dựng vào năm Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707). Hai mặt chính khắc chữ, mặt trước của bia Trùng tu Ngọa Vân tự, có nội dung bài văn được vắn tắt như sau: Ngọa Vân là nơi mà cách đây hơn 400 năm vua Trần Nhân Tông chọn nơi cảnh Phật cõi thiêng này để dựng am tu hành, trải qua thời gian bị quên lãng, nay nhà sư Trụ trì chùa Ngọa Vân là Thiền sư Đức Hưng, tự là Viên Minh với sự phát tâm công đức của tín chủ Diệu Tín, một người dạy hát ở cung Thị Nội và bà Dương Thị Trinh, đệ nhất cung tần của cung Thị Nội đã trùng tu và xây dựng “gác chuông và tăng phòng, tổng cộng là 25 gian, làm hai tòa bảo điện, dựng một tấm bia đá, làm thêm Kim Am, Hương Vân am, Giải Thoát am, tất thẩy đều kiên cố, thâm nghiêm”. Mặt sau bia ghi chép việc những người phát tâm công đức với tựa đề Công Đức Bi ký. Ngoài ra, đáng lưu ý ở mặt này còn khắc thêm Sắc chỉ của chúa Trịnh ban hành ngày 24 tháng 10 năm Chính Hòa thứ 10 (1689) chỉ thị cho dân xã An Sinh trông nom, thờ phụng lăng tẩm các vua Trần, chùa Ngọa Vân, chùa Tư Phúc.

Th.S: Nguyễn Văn Anh

4. AUDIO

3. HÌNH ẢNH

Am Sơn Thần

4. VIDEO

5. BẢN ĐỒ KHU DI TÍCH