Di tích lịch sử

Chùa Quỳnh Lâm - Danh lam cổ tự xứ Đông

02/06/2021 | 0
Chùa Quỳnh Lâm (phường Tràng An, thị xã Ðông Triều, tỉnh Quảng Ninh) thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, có lịch sử gần 1.000 năm, được biết đến là trường đại học Phật giáo lớn thời nhà Trần.

Nguồn: QTV