Dữ Liệu "Di Tích Lịch Sử" Đang Được Cập Nhật

Hiện tại chúng tôi chưa có dữ liệu về Di Tích Lịch Sử. Vui lòng quay lại sau
Xem tiếp

Chùa Cổ Hồ Thiên

Chùa Hồ Thiên nằm ở sườn núi Phật Sơn thuộc dãy núi Yên Tử thuộc địa phận xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Chùa Hồ Thiên được xây dựng từ đời nhà Trần, được Bộ Văn hoá Thông tin Việt Nam công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia vào ngày 29 tháng 5 năm 2006 theo quyết định số 55/2006/QĐ-BVHTT
Xem tiếp

Dữ Liệu "Danh Thắng" Đang Được Cập Nhật

Hiện tại chúng tôi chưa có dữ liệu về Danh Thắng. Vui lòng quay lại sau
Xem tiếp

Dữ Liệu "Sản Vật" Đang Cập Nhật

Hiện tại chúng tôi chưa có dữ liệu về Sản vật. Vui lòng quay lại sau
Xem tiếp